STAN PRAHA 11

Starostové a nezávislí Praha 11

Jak správně volit - stručný manuál pro voliče

Volební systém pro volby do komunálních zastupitelstev je nejsložitější ze všech českých voleb. Řada voličů se v této problematice dostatečně neorientuje a zbytečně tak svými hlasy „plýtvá“. Tento návod je takovým malým školením pro voliče, kteří budou 5. a 6. října volit do Zastupitelstva MČ Praha 11.

Každý volič disponuje v komunálních volbách takovým počtem hlasů, který je rovný počtu volených členů zastupitelstva. V případě voleb do Zastupitelstva MČ Praha 11 to je 45 hlasů  (ve volbách do Zastupitelstva hl. města Praha to je dokonce 65 hlasů). Pro volby do jednotlivých zastupitelstev je pro voliče vždy jeden velký voličský list, kde jsou uvedeny všechny strany a všichni kandidáti.

VOLIČI MAJÍ TŘI MOŽNOSTI, JAKÝM ZPŮSOBEM HLASOVAT:

1. Vyberou si jednu kandidátku a té dají všechny své hlasy – zapíší křížek k dané kandidátce.
2. Vyberou si a zakřížkují jednu kandidátku a doplní ji o křížky ke kandidátům z jiných kandidátek.
3. Nevyberou si žádnou celou kandidátku, ale své hlasy přidělí jednotlivým kandidátům z libovolného počtu kandidátních listin. (Počet takto vybraných kandidátů ale nesmí překročit počet rozdělovaných mandátů, tj. 45 v případě voleb do ZMČ P11).

CO SE STANE V KAŽDÉM Z JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ?

1. Volič dá všechny své hlasy zvolené kandidátce. Všichni kandidáti na dané kandidátce dostanou jeden hlas. A zvolená strana/hnutí tímto dostala od voliče maximální podporu.
2. Volič opět rozdá všechny hlasy, kterými disponoval. Zvolená strana dostane všechny jeho hlasy kromě hlasů, které udělil kandidátům z jiných listin. Kandidáti dostávají hlasy podle pořadí na kandidátce.
3. Volič udělí jen tolik hlasů, kolik kandidátů explicitně vybral. Pokud vybere méně, než je volený počet členů zastupitelstva, přichází o své hlasy. Pokud udělí více (i omylem), stává se jeho hlas neplatný.

KROUŽKOVÁNÍ (ANI KŘÍŽKOVÁNÍ) V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH NEFUNGUJE

Metoda upřednostňování populárních kandidátů, která je v posledních letech na vzestupu v poslaneckých a krajských volbách, na komunální úrovni nefunguje.
V obecních volbách jsou preferenční hlasy problematicky uplatnitelné. Jen málo kandidátů získá totiž více než 10 % nad průměr obdržených hlasů v rámci své kandidátky, které jsou potřeba k poskočení na první místo kandidátky. Je to dáno zejména faktem, že voliči nemají možnost hlasovat pro jednu celou kandidátku a v rámci ní udělovat preferenční hlasy, jako je tomu u jiných typů voleb.

KDY JE HLASOVACÍ LÍSTEK NEPLATNÝ:

     a) Je zakřížkována více než jedna strana/hnutí
     b) Počet zakřížkovaných kandidátů je větší než 45

JAK NÁS MŮŽETE VE VOLBÁCH NEJLÉPE PODPOŘIT?

Křížkem označte políčko před názvem našeho uskupení č. 12 - TOP 09 a STAN. Tímto jedním křížkem jste naší koalici dali svých 45 hlasů.
 

Děkujeme, že přijdete k volbám a podpoříte nás.

Zástupci STANu
v komisích

R. Soukupová - k. sociální a zdravotní
B. Janečková - k. pro výchovu a vzděl., finanční komise, bytová komise
L. Kmoch - bytová komise, k. pro správu majetku
R. Bureš - finanční komise
A. Malínská - k. kulturní

KOMISE A JEJICH PRÁCE

Chcete vědět, o čem jednotlivé komise jednají?
Podívejte se na ZÁPISY.

 

Volby do Zastupitelstva
MČ Praha 11

Účast na volbách do Zastupitelstva MČ Praha 11 byla 44,35 % oprávněných voličů.

Bylo zvoleno 45 zastupitelů.
Zvolení členové zastupitelstva.

Volební noviny TOP 09 a STANu  najdete ZDE.

KONTAKTY

 STAN Praha 11

praha11@stanez. cz

www.facebook.com/stanpraha11

ODKAZY

STAN (Starostové a Nezávislí)
www.starostove-nezavisli.cz

Městská část Praha 11
www.praha11.cz