STAN PRAHA 11

Starostové a nezávislí Praha 11

Představujeme naši "1" - ing. Radku Soukupovou

Politické začátky

Do politiky mne přivedla konkrétní situace na našem jihoměstském sídlišti. Před naším panelovým domem měla vzniknout ubytovna pro neplatiče. Navíc v bezprostřední blízkosti  dětského hřiště. Zapojila jsem se mezi místní obyvatele, kteří proti tomuto záměru protestovali. Vyzvali jsme radnici k veřejnému jednání. Je to už skoro 25 let, přišla jsem tam tehdy ve vysokém stupni těhotenství. Snažili jsme se přesvědčit starostu, že ubytovna pro neplatiče má víc rizik než přínosů. 

Ten příběh má standardní konec: ubytovna pro neplatiče vznikla a přesně se splnilo to, čeho jsme se báli. Neplatiči byli převážně sociálně slabí muži, kteří přes den vysedávali před ubytovnou a pili alkohol. Najednou se úplně změnilo klima do té doby bezpečného veřejného prostoru.

Já byla v nátlaku na radnici hodně iniciativní. Problémy vyvrcholily těsně před volbami.  Pak mi jednou zavolala tehdejší místostarostka a nabídla mi jako nezávislé osobě místo na kandidátce ODA. Situace se vyvinula tak, že jsem byla zvolena členkou zastupitelstva a já se zcela nečekaně stala novou  místostarostkou. 

Situace s neplatiči byla neudržitelná, a  proto  jsme už jako nová koalice oslovili občanské sdružení Naděje, které má se sociálně ohroženými osobami velké zkušenosti. Problémový objekt jsme jim pronajali a v ubytovně byl nastolen naprosto nový režim, který vše vyřešil.

Paradoxem zůstává, že to, co mne do politiky přivedlo (problémy s ubytovnou), se nakonec vyřešilo úplně jiným způsobem, než jaký jsem původně hájila. Bylo to zajímavé poučení. 

Osm let místostarostkou

Dá se říci, že jsem se političkou stala přímo „od plotny“. Ve svých 33 letech jsem se ocitla na radnici jako matka tří malých dětí. V té době jsem neměla o praktické politice žádné ponětí. Měla jsem svůj selský rozum a ODA, za kterou jsem byla zvolena, mi nechávala velkorysou ideovou volnost. Psal se ale rok 1994, byly to dřevní doby komunální politiky.

Za ty první čtyři roky na radnici jsem se hodně naučila. Jednak hledat politickou podporu pro své návrhy, ale také uzavírat různé kompromisy, bez nichž není politika možná. A mimo jiné jsem se naučila hodně ovládat a hledat poučení v chybách, které jsem (byť v dobré víře) dělala.

Do druhého volebního období (1998-2002) jsem již kandidovala za Sdružení nezávislých kandidátů. ODA se totiž z politického prostoru začala vytrácet a do SNK zamířila skupina lidí ochotných pro Jižní Město pracovat.

Druhé volební období bylo náročnější. Koalice s většinou jednoho hlasu byla velmi křehká a donutila nás nadstandardně vyjednávat s opozicí. Čeho si moc cením, jsou tehdejší vztahy mezi politiky a úředníky. Často se jednalo o spolupráci, která směřovala ke společnému cíli. 

Tři volební období v opozici

Třetí volební období (2002–2006) opět pod hlavičkou SNK bylo mou první zkušeností s rolí  opoziční zastupitelky. Spolupráce s radnicí nebyla ideální, ale ve srovnání s dnešním „válečným stavem“ šlo vlastně o víceméně standardní politickou koaličně-opoziční spolupráci.

Když se SNK sloučilo s Evropskými demokraty, proměnila se jeho politika nejen ideově, ale i personálně. Víc začínalo jít o politikaření a méně o správu Jižního Města. Spolu s několika dalšími zastupiteli jsem proto přešla k politické značce Volba pro město a v roce 2006 začalo mé čtvrté volební období, opět v opozici.

ODS v té době získala na Jižním Městě přes 50% a měla pocit absolutní moci. Starostku Šorfovou nahradil dnešní starosta Mlejnský a zcela se proměnil politický styl, kultura i správa města. ODS uzavřela koalici s ČSSD, a měla tak v zastupitelstvu nepřekonatelnou většinu. Samolibost nových vládců se projevovala v pohrdavém postoji vůči opozici, začala i doba nekontrolovaného utrácení těžce naspořených prostředků z privatizace bytů a rozprodávání městského majetku. Propojení radnice s firmou ABL  jen ilustrovalo tehdejší vztahy a poměry.

V té době začali občané volat po vzniku sjednocené opozice, která by se postavila mocnému spojenectví ODS–ČSSD. Odezvou na toto volání byl vznik HPP 11, pod jehož hlavičku přešly osoby z různých politických uskupení či občanských sdružení, aby se sjednotily proti Mlejnského koalici.

V roce 2010 dostala ODS ve volbách jen polovinu toho, co v předcházejícím období, HPP 11 naproti tomu dostalo skoro 20% hlasů. Situace zhoustla poté, co koalici uzavřela opět Mlejnského ODS s ČSSD a Pražany za svá práva. I tak to ale vydalo jen na koaliční většinu jednoho hlasu, nastoupit muselo tiché spojenectví s KSČM, která při nedostatku hlasů nikdy nezklamala.

Od samého počátku bylo jasné, že vztahy v zastupitelstvu budou hodně složité. HPP 11 akcentovalo nemravné praktiky koalice a ta na oplátku omezovala prostor, kde se mohly obě soupeřící síly utkávat. Nakonec ze všeho zbylo jen zastupitelstvo, konané jednou za tři měsíce. Jak starosta Mlejnský koalici udržel, se můžeme jen dohadovat. Nejspíš mocí a penězi, kterými vždy umlčel koaliční rebely, co začali vyjednávat s opozicí. Půdorys „dobra a zla“ byl jasně narýsován, o konsensuálních procesech a vyjednávání kompromisů si mohlo Jižní Město nechat jen zdát.  Oklešťování přirozené opoziční ambice podílet se na rozhodování vedlo k radikalizaci HPP 11. Zákopová válka v podstatě ochromila jakoukoli přirozenou politickou práci. 

Rozchod s HPP 11

Baví mě hledat cesty k dobré správě města. Nesdílela jsem názor, že jsou všichni koaliční zastupitelé nemravní. Válka v zastupitelstvu mne nenaplňovala a navíc jsem stále častěji sklízela kritická slova za to, že se na agresivní rétorice HPP 11 spolupodílím. Byť si vážím mnoha lidí, kteří pod hlavičkou HPP 11 trpělivě bojují proti radničním nepravostem, chtěla jsem se víc věnovat skutečnému rozvoji Jižního Města. Připravovat se na nové období, rozmýšlet řešení, která budou reagovat na současný demografický a sociální vývoj. Prorozvojový koncept a jeho diskutování však nebyl pro HPP prioritou. Už v roce 2012 bylo jasné, že se s radikalizací HPP 11 mohu jen těžko ztotožnit. Po úspěšném zastavení konceptu modrých zón, proti nimž jsem spoluorganizovala petiční akci, jsem se rozhodla, že je čas na napření sil jiným směrem. Zastupitelský klub HPP 11 jsem opustila a vydala se hledat vlastní spojence se stejným zaměřením. Z HPP 11 jsem neodešla ve zlém, a to, že se naše politické cesty rozešly, považuji za přirozené. V roce 2014 moje působení v zastupitelstvu prozatím skončilo.

Veřejný prostor

I přesto, že jsem za 24 let, co se ve veřejném prostoru na Praze 11 pohybuji, kandidovala za různé politické subjekty, jsem stále stejná. Stále mám chuť do práce a baví mě to. Jižní Město znám dobře a zastávám zásadu, že člověk se má starat o místo, kde žije.

STAN Praha 11 (Starostové a nezávislí)

Mnozí z Vás mne znají a vědí, že jsem se nikdy nebála diskuze a zdravé komunikace. Pokud jde o rozvoj Jižního Města, vždy se musí komunikovat se všemi potenciálními aktéry. Politik je koordinátorem všech sil, které mohou k rozvoji přispět. Musí však mít politickou vizi. Mou vizí není Jižní Město jako pouhá rezidenční část Prahy. Taková vize je dle mého cestou k úpadku Prahy 11.

Podle mého je třeba zabránit vestavbě dalších bytových domů do stávající zástavby, je ale třeba regenerovat město tam, kde chátrá a dostavět jej tam, kde se původní plány nenaplnily. K tomu je ale třeba mít na své straně obyvatele. Ti skoro všichni bydlí v domech spravovaných bytovými družstvy či sdružení vlastníků – to jsou nepominutelní spojenci pro debatu o nové podobě Jižního Města.

Radka Soukupová
 

Zástupci STANu
v komisích

R. Soukupová - k. sociální a zdravotní
B. Janečková - k. pro výchovu a vzděl., finanční komise, bytová komise
L. Kmoch - bytová komise, k. pro správu majetku
R. Bureš - finanční komise
A. Malínská - k. kulturní

KOMISE A JEJICH PRÁCE

Chcete vědět, o čem jednotlivé komise jednají?
Podívejte se na ZÁPISY.

 

Volby do Zastupitelstva
MČ Praha 11

Účast na volbách do Zastupitelstva MČ Praha 11 byla 44,35 % oprávněných voličů.

Bylo zvoleno 45 zastupitelů.
Zvolení členové zastupitelstva.

Volební noviny TOP 09 a STANu  najdete ZDE.

KONTAKTY

 STAN Praha 11

praha11@stanez. cz

www.facebook.com/stanpraha11

ODKAZY

STAN (Starostové a Nezávislí)
www.starostove-nezavisli.cz

Městská část Praha 11
www.praha11.cz