STAN PRAHA 11

Starostové a nezávislí Praha 11

Co čeká Jižní Město?

Sídliště na celém světě jsou považována za ohrožená území. Z mnohých se stala ghetta a bydlí v nich ti nejchudší obyvatelé měst. Jižní Město má oproti jiným pražským sídlištím mnoho výhod: metro pod celým svým územím; blízkou dálnici; někdo zdůrazňuje i to, že je na kopci, a má tím pádem lepší ovzduší.  Dlouho se Jižní Město také mohlo pyšnit rozmanitou strukturou obyvatel.  Vedle sebe bydleli bohatí i chudší.  To se však proměňuje.

Jižní Město stárne a prošlo masivní privatizací.  Část obyvatel se odstěhovala a do volných bytů se stěhují např. studenti, kteří zde ale žijí jen dočasně. Bydlí zde také velká komunita ruských a ukrajinských obyvatel.  A většinová část obyvatelstva - starousedlíci - stárne. Dnes je Jižní Město třetí nejstarší městkou částí v Praze a trend stárnutí se bude prohlubovat. Je proto třeba na Jižní Město přilákat mladší lidi, zejména mladé rodiny s dětmi. Bez nich začne Jižní Město chudnout.

Bylo by třeba zatraktivnit Prahu 11 i pro movitější střední třídu. Jenže bohatší lidé vyžadují určitý standard. Není tu pro ně dostatek parkovacích míst, dostatek velkých bytů, dostatek veřejných služeb, dostupné kulturní aktivity, zábavy.  Uvítali by možná podzemní garáže, větší byty, domy s vyšším energetickým standardem.

Jižní Město je nedostavěným městským celkem. Nemá centrum, radnice je rozptýlena do bývalých školek a jeslí, jsou zde zanedbané plochy, které by bylo možno využít. Bohužel, velká část pozemků, které městská část vlastnila, byla prodána a radnice tak ztratila možnost ovlivňovat jejich využití. Bez součinnosti s novými vlastníky se rozvoj Jižního Města dnes neobejde.  V zahraničí jsou v takovém případě využívány smlouvy, v nichž se investor zavazuje i k investicím do veřejné infrastruktury. 

Dle doporučení expertů by měla obec vlastnit min 10% z celkového bytového fondu pro obyvatele, kteří nedosáhnou na nájem na trhu s byty nebo pro zaměstnance ve veřejných službách (hasiče, učitele, zdravotní sestry, apod.). Pokud obce byty nemají, nic nebrání tomu, aby je postupně vykupovaly. Jen je třeba myslet na to, aby byty pro méně majetné nebyly koncentrovány a radnice myslela na jejich rovnoměrné rozmístění.

Každé město musí přemýšlet o tom, jak udržet všechny skupiny obyvatel. Potřeby lidí se neustále mění a město, které na ně nedokáže reagovat, o své obyvatele přijde. Zejména v Praze, kde spolu pomyslně soupeří věnec sídlišť o to, jak se nestát pražským ghettem.  Bez rozvoje začne Jižní Město chátrat a lidé jej začnou rychle opouštět. Město má svou ekonomickou rovnováhu. Chceme-li nabídnout dobrý život stárnoucím obyvatelům, musí zde žít i lidé mladí se svými odlišnými nároky. Bez nich se z Prahy 11 stane rezidenční oblastí seniorů, kteří ale Jižní Město neuživí.

Je naším společným zájmem vyvážit zájmy vícegeneračního města. To bez rozvoje nepůjde. Město však musíme rozvíjet promyšleně, ideálně se zapojením stávajících i budoucích obyvatel.

  Radka Soukupová, kandidátka do ZMČ Praha 11

Zástupci STANu
v komisích

R. Soukupová - k. sociální a zdravotní
B. Janečková - k. pro výchovu a vzděl., finanční komise, bytová komise
L. Kmoch - bytová komise, k. pro správu majetku
R. Bureš - finanční komise
A. Malínská - k. kulturní

KOMISE A JEJICH PRÁCE

Chcete vědět, o čem jednotlivé komise jednají?
Podívejte se na ZÁPISY.

 

Volby do Zastupitelstva
MČ Praha 11

Účast na volbách do Zastupitelstva MČ Praha 11 byla 44,35 % oprávněných voličů.

Bylo zvoleno 45 zastupitelů.
Zvolení členové zastupitelstva.

Volební noviny TOP 09 a STANu  najdete ZDE.

KONTAKTY

 STAN Praha 11

praha11@stanez. cz

www.facebook.com/stanpraha11

ODKAZY

STAN (Starostové a Nezávislí)
www.starostove-nezavisli.cz

Městská část Praha 11
www.praha11.cz