STAN PRAHA 11

Starostové a nezávislí Praha 11

Jižní Město a sociální služby

Sociální služby jsou páteří péče o obyvatele. Pomáhají rodinám s dětmi, seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i lidem sociálně vyloučeným. Zajistit dostupnost sociálních služeb není možné bez trvalého mapování potřeb stávajících i budoucích uživatelů. Městská část přistoupila k tomuto úkolu strategicky – na základě demografické studie, participativních setkání a doporučení expertů vznikla Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb na Jižním Městě.  

Jako autorka této koncepce mohu konstatovat, že strategický přístup je pro plánování veřejných služeb nezbytný. Nejde však jen o to, aby dokument vznikl. Cílem je, aby podle něj radnice postupovala, nikoli však dogmaticky. Aby byly služby v souladu s aktuální poptávkou, jsou každý půl rok pravidelně pořádána setkání, kam jsou zváni zástupci poskytovatelů sociálních služeb, samotní uživatelé (klienti) i členové místní samosprávy.

Jižní Město stárne a mění se poptávka po sociálních službách zejména od rostoucí skupiny seniorů. Koncepce nastiňuje, jaké služby je třeba rozvíjet (plavenky, workoutová hřiště, rozvoz obědů, pečovatelská terénní služba, mobilní hospicová služba). Zdravotně postižené osoby pak potřebují dostupné asistenční služby, kvalitní poradenství, bezbariérový veřejný prostor. Pro rodiny s dětmi je třeba zajistit dostatek míst v předškolních zařízeních, nízkoprahové kluby pro mladé, pestré volnočasové aktivity. Sociální vyloučení se na Jižním Městě projevuje zejména drogovými uživateli a lidmi bez domova. Bez terénních, krizových a poradenských služeb by se mohli stát tito lidé pro obyvatele Prahy 11 hrozbou.
Rádi budeme v tomto participativním pojetí plánování pokračovat, a to nejen v sociálních službách.
Radka Soukupová, předsedkyně sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11

 

Zástupci STANu
v komisích

R. Soukupová - k. sociální a zdravotní
B. Janečková - k. pro výchovu a vzděl., finanční komise, bytová komise
L. Kmoch - bytová komise, k. pro správu majetku
R. Bureš - finanční komise
A. Malínská - k. kulturní

KOMISE A JEJICH PRÁCE

Chcete vědět, o čem jednotlivé komise jednají?
Podívejte se na ZÁPISY.

 

Volby do Zastupitelstva
MČ Praha 11

Účast na volbách do Zastupitelstva MČ Praha 11 byla 44,35 % oprávněných voličů.

Bylo zvoleno 45 zastupitelů.
Zvolení členové zastupitelstva.

Volební noviny TOP 09 a STANu  najdete ZDE.

KONTAKTY

 STAN Praha 11

praha11@stanez. cz

www.facebook.com/stanpraha11

ODKAZY

STAN (Starostové a Nezávislí)
www.starostove-nezavisli.cz

Městská část Praha 11
www.praha11.cz