STAN PRAHA 11

Starostové a nezávislí Praha 11

Devět otázek pro Radku Soukupovou

Můžete se nám na úvod krátce představit?

Jsem původem z Liberce, ale na Jižním Městě bydlíme s mým mužem již 31 let, vyrostly tu všechny naše tři děti. V letech 1994 – 2014 jsem byla členkou jihoměstského zastupitelstva, dvě volební období jsem působila jako místostarostka pro školství, kulturu, zdravotnictví a sociální záležitosti. Protože jsem nikdy nebyla členka žádné politické strany, kandidovala jsem jako nezávislá za různé politické subjekty.

V minulých komunálních volbách jste kandidovala za STAN, ten se ale do zastupitelstva nedostal.

Ve STANu (Starostové a nezávislí) jsem nalezla hodnotové ukotvení, vyhovuje mi jejich zacílení na komunální politiku, budování politické energie zespoda. V roce 2014 byl ale STAN známý zejména v malých městských částech Prahy. Jižní Město bylo jednou ze 3 velkých městských částí, kde jsme se pokusili o získání politické podpory. Za 4 roky se ale STAN v Praze rozrostl a dnes kandiduje ve 40 městských částech Prahy.

Vaše poslední účast v zastupitelstvu byla spojená s Hnutím pro Prahu 11. Proč jste od nich v průběhu volebního období, v roce 2012 odešla?

Hnutí pro Prahu 11 vzniklo na půdorysu čtyř občanských sdružení, která chtěla vytvořit silnou protiváhu radnice, která byla spojována s problémovými firmami a praktikami. To se podařilo. Složitější ale byl přerod aktivistů ve zkušené politiky. Řídit město vyžaduje konstruktivní postupy a rozvojovou vizi. Nesouhlasím s tím, že má být Jižní Město jen rezidenční část Prahy. Mou vizí je Jižní Město jako svébytná městská část, která se musí rozvíjet, ne konzervovat. Na politice je těžká nutnost hledání kompromisních řešení. Není vždy jednoduché sladit protichůdné potřeby a zájmy. Já raději hledám cestu, než abych ostatní obviňovala.

Nemrzí vás, že jste po dvaceti letech ze zastupitelstva před čtyřmi lety „vypadla“?

Na jednu stranu mrzí, ale našla jsem cestu, jak být prospěšná Jižnímu Městu i mimo zastupitelstvo. Myslím, že člověk se má starat o místo, kde žije. Každý se může zapojit a přiložit ruku k dílu. Když vznikla skupina lidí okolo STAN, ukázalo se, že každý má vedle své profese ještě nějakou další veřejnou identitu: předsedové SVJ či bytových družstev; lidé, kteří hrají amatérské divadlo, trénují děti nebo pracují jako dobrovolníci v neziskových organizacích. Takové společenství mi vyhovuje.

Jak jste se tedy dění na Jižním Městě snažila ovlivnit?

Díky spolupráci s TOP 09 se mohli lidé ze STANu zapojit do komisí Rady MČ Praha 11. Já jsem začala pracovat v komisi sociálně-zdravotní a v průběhu volebního období jsem se stala její předsedkyní. Komise projednává zejména agendu sociálního bydlení, vyjadřuje se k výši nájmů v tzv. sociálních bytech, doporučuje přidělování grantů v oblasti zdravotní, sociální a protidrogové. Lidé, kteří v komisi pracují, jsou dělným týmem. Panuje tam velmi dobrá atmosféra, konstruktivně řešíme úkoly od Rady MČ.

Proč se angažujete právě v sociálně-zdravotní komisi?

Profesně se dlouhodobě věnuji problematice sociálního začleňování – pracovala jsem v Pražské organizaci vozíčkářů, ve Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, vedla jsem projekt chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením, byla jsem ředitelkou odboru sociálního začleňování na Ministerstvu práce a sociálních věcí, řídila jsem 10 let sociální komisi Svazu měst a obcí. Momentálně pracuji jako zástupkyně ředitele v Agentuře pro sociální začleňování při Úřadu vlády.

Jak se takové zkušenosti dají využít na Jižním Městě?

Programovým prohlášením Rady MČ bylo stanoveno vytvoření Koncepce rozvoje sociálních služeb. Ve spolupráci s mnoha dalšími lidmi (pracovníky úřadu Prahy 11, zástupci neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb i samotných klientů) se podařilo vytvořit participativní týmy, které pracovaly na částech koncepce. Já jsem se snažila o propojování všech výstupů. Koncepci jsem osobně prezentovala na jihoměstském zastupitelstvu a to ji schválilo. Dnes se dle ní daří rozvíjet sociální i návazné služby pro seniory, zdravotně postižené osoby, lidi vyloučené i pro ohrožené rodiny s dětmi.

Proč letos kandidujete společně s TOP 09?

Ve STANu jsou lidé zkušení, se zajímavou profesní historií, většinou jde o starousedlíky, kteří žijí na Jižním Městě dlouho. V TOP jsme našli spolupracovníky zejména mladší jihoměstské generace. To spojení s sebou nese zajímavou synergii, které je potřeba pro vícegenerační město. Vedle této energie máme také shodný názor na budoucnost Jižního Města, kterému hrozí díky stárnutí většiny obyvatel chudnutí a chátrání. Bez rozvoje bude mladá generace Jižní Město opouštět, stejně jako movitější rodiny, které zde nenajdou dostatečně kvalitní veřejné služby: uklizené město, hezká místa k odpočinku, kulturní nabídku, zajímavý veřejný prostor, dostupné parkování, udržovanou zeleň.

Jak víte, že právě tohle lidé na Jižním Městě chtějí?

Já jsem velký příznivec tzv. participativních postupů. Komunální politik má mít vizi, ale tu musí opírat o potřeby svých spoluobčanů. Spolu s TOP 09 jsme vytvořili dotazník a v červnu a červenci letošního roku jsme stáli na ulicích a ptali se lidí, co jim zde vadí a co by uvítali. Velká část výstupů je obsažena v našem volebním programu: venkovní koupaliště, parkovací domy, senior-taxi, veřejné toalety. Společnou výhradou mladších i starších byl zejména nepořádek a chátrání, to vadí všem. Tím je třeba začít.

Zástupci STANu
v komisích

R. Soukupová - k. sociální a zdravotní
B. Janečková - k. pro výchovu a vzděl., finanční komise, bytová komise
L. Kmoch - bytová komise, k. pro správu majetku
R. Bureš - finanční komise
A. Malínská - k. kulturní

KOMISE A JEJICH PRÁCE

Chcete vědět, o čem jednotlivé komise jednají?
Podívejte se na ZÁPISY.

 

Volby do Zastupitelstva
MČ Praha 11

Účast na volbách do Zastupitelstva MČ Praha 11 byla 44,35 % oprávněných voličů.

Bylo zvoleno 45 zastupitelů.
Zvolení členové zastupitelstva.

Volební noviny TOP 09 a STANu  najdete ZDE.

KONTAKTY

 STAN Praha 11

praha11@stanez. cz

www.facebook.com/stanpraha11

ODKAZY

STAN (Starostové a Nezávislí)
www.starostove-nezavisli.cz

Městská část Praha 11
www.praha11.cz