STAN PRAHA 11

Starostové a nezávislí Praha 11

Více peněz do školství (rozhovor s Blankou Janečkovou, ředitelkou ZŠ Ke Kateřinkám)

Paní ředitelko, s jakým hlavním tématem jdete do letošních voleb na kandidátce TOP 09 a STAN?

Jsem přes dvacet let ředitelkou základní školy a téměř stejnou dobu se zajímám i o jihoměstskou politiku, zejm. o otázku rozpočtu a financování. V minulých letech jsem byla členkou zastupitelstva a opakovaně členkou školské a finanční komise, takže si troufnu tvrdit, že těmto dvěma oblastem rozumím a „umím je“. Dětí a žáků ve školách přibývá (za posledních pět let je to nárůst téměř o 15%) a je jasné, že mateřské a základní školy potřebují pro svůj rozvoj nemalé finanční prostředky. Chci využít své dosavadní zkušenosti a znalosti a co nejvíce pomáhat jihoměstskému školství tyto peníze získávat.

Jak tedy navrhujete zajistit další peníze pro školy na Praze 11?

Základním kamenem financování provozu škol samozřejmě zůstává rozpočet městské části, kde je třeba respektovat nastavená kritéria a brát v úvahu nárůst počtu žáků, ale i nárůst cen za vše, co provoz školy tvoří, počínaje např. energiemi a konče cenami za úklidové prostředky nebo školní nábytek. Ředitelé potřebují jistotu, že finanční prostředky postačí na provoz škol podle potřeb dětí a žáků.

Více peněz do školství neznamená jenom čerpat finance z rozpočtu městské části, ale i získávat finančních prostředky z jiných zdrojů. Úkolem městské části je a bude hledat peníze i mimo rozpočet městské části, a to zejm. na větší akce. Pomoci může Magistrát, ministerstva i programy EU. Dále je třeba podporovat (radou, spoluprací nebo i pochvalou J) úsilí jednotlivých mateřských a základních škol získávat finanční prostředky na rozvoj škol. Jednou z cest je společná práce na Místním akčním plánu (MAP), který kromě jiného zahrnuje záměry rozvoje jednotlivých škol a je nedílnou podmínku řady budoucích žádostí o dotace.

A jak jsou zatím školy v získávání dotací úspěšné?

Čísla jasně ukazují, že si mateřské a základní školy Prahy 11 vedou víc než dobře. Téměř 18 mil. korun získaly školy z tzv. šablon (např. finanční podpora inkluze formou prostředků na asistenty nebo chůvy, školní psychology, vzdělávání pedagogických pracovníků, doučování žáků apod.). Projekty zaměřené nejen na vzdělávání pedagogů a žáků, ale i na materiální vybavení zatím přinesly v minulých letech 38 mil. Kč a další projekty školy připravují.

Vzdělávání našich dětí není levná záležitost, ale naštěstí existuje řada možností, jak přinést do školství více peněz, jen je nutné je umět efektivně využívat.

Zástupci STANu
v komisích

R. Soukupová - k. sociální a zdravotní
B. Janečková - k. pro výchovu a vzděl., finanční komise, bytová komise
L. Kmoch - bytová komise, k. pro správu majetku
R. Bureš - finanční komise
A. Malínská - k. kulturní

KOMISE A JEJICH PRÁCE

Chcete vědět, o čem jednotlivé komise jednají?
Podívejte se na ZÁPISY.

 

Volby do Zastupitelstva
MČ Praha 11

Účast na volbách do Zastupitelstva MČ Praha 11 byla 44,35 % oprávněných voličů.

Bylo zvoleno 45 zastupitelů.
Zvolení členové zastupitelstva.

Volební noviny TOP 09 a STANu  najdete ZDE.

KONTAKTY

 STAN Praha 11

praha11@stanez. cz

www.facebook.com/stanpraha11

ODKAZY

STAN (Starostové a Nezávislí)
www.starostove-nezavisli.cz

Městská část Praha 11
www.praha11.cz