STAN PRAHA 11

Starostové a nezávislí Praha 11

Ing. Radka Soukupová

57 let, vdaná, tři děti
Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická Praha, obor ekonomika a řízení
Zaměstnání: zástupce ředitele Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády
Aktivity: členka zastupitelstva MČ Praha 11 od roku 1994 do roku 2014, místostarostka v letech 1994-2002, předsedkyně komise sociální a zdravotní
Koníčky: zpěv, běhání
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
V komunální politice se pohybuji od roku 1994 a za tu dobu jsem dospěla k tomu, že politiku lze změnit k lepšímu pouze skrze aktivní účast občanů. Dlouhodobě se snažím být na Jižním Městě  aktivní, v zastupitelstvu jsem působila pět volebních období. Mou dlouhodobou snahou je zapojit co nejvíce obyvatel do rozhodování o veřejném prostoru a zvýšit tak důvěru mezi  komunálními politiky a veřejností. Rozvíjet Jižní Město bez jeho obyvatel není možné.
Jednička STANu PRAHA 11 se představuje (na kandidátní listině TOP 09 a STAN na 2. místě)
Motto: "I politika se dá dělat slušně."

 

CHCEME PROSADIT

PRINCIPY KOMUNÁLNÍ POLITIKY

1. Větší zapojení občanů do rozhodování města
Zapojme do rozhodování aktivní občany, neziskové organizace, bytová družstva a společnosti vlastníků bytových jednotek.
2. Transparentnější a efektivnější hospodaření
Rozklikávací rozpočet, přehled o příjmech a výdajích městské části, zveřejňování uzavřených smluv.
3. Rozumnou prorozvojovou politiku
Stavme tam, kde z toho budou mít občané prospěch.
4. Obnovení důvěry mezi radnicí a obyvateli
Radnice je tu pro občany, zastupitelé se mají zajímat o jejich problémy a hledat řešení je společně s nimi.

1. Pozitivní přístup
Nechceme jednání zakládat na vzájemné nevraživosti a osobních konfliktech.
2. Konstruktivní a věcné návrhy
Navrhujeme věcná řešení napříč politickým spektrem.
3. Dlouhodobá řešení
Nemá smysl okrádat se rychlým výdělkem. Chceme, aby se tu dalo žít i za dvacet, čtyřicet let.
4. Jižní Město plnohodnotným městem
Město naší velikosti nutně potřebuje vlastní kulturní zázemí a vyžití.
5. Městský majetek má sloužit nám všem
Majetek městské části by neměl být rozprodáván za symbolické částky, pokud to městu nic nepřinese.
6. O důležitých změnách spolu diskutujme
Bez vzájemné komunikace nelze prosadit kvalitní řešení.
7. Neodmítejme všechno nové
Proč nepodpořit pozitivní a tvůrčí řešení, pokud to může občanům Jižního Města přinést užitek?

HODNOTOVÉ PATERO STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH

1) Cílem hnutí Starostové a nezávislí je vytváření podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Stát nemá zasahovat zbytečně do činností samospráv.
2) Hnutí chápe výkon veřejných funkcí jako službu občanům s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce a solidaritu společenství občanů. Zásadní roli v řešení sociálních problémů mají mít obce a města a získávat k tomu odpovídají prostředky od státu. Sociální problémy je třeba řešit tam, kde vznikají.
3) Hnutí prosazuje průhlednost  veřejného života, potírání korupce a zneužívání získané moci. Usilujeme o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti. Nespolupracujeme s nedemokratickými a extremistickými silami.
4) Do veřejných funkcí prosazujeme osobnosti – schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích generací a výsledky jejich práce a činnosti svědčí o takto nabytých zkušenostech.
5) K základním prioritám hnutí patří školství a péče o životní prostředí. Jen vzdělaní lidé mohou být zárukou budoucí prosperity, která ovšem musí být založena na šetrnosti nakládání s financemi, energetickými zdroji, ale i krajinnými zásahy.