STAN PRAHA 11

Starostové a nezávislí Praha 11

Mgr. Blanka Janečková

60 let, vdaná, dvě děti
Vzdělání:   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,  obor čeština - dějepis
Zaměstnání: ředitelka základní školy Ke Kateřinkám
Aktivity: členka zastupitelstva MČ Praha 11 v letech 2002-2010, členka finanční komise  a komise pro výchovu a vzdělávání;
předsedkyně SVJ
Koníčky: výpočetní technika a její využití, matematika, četba, cestování
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ačkoli mám humanitní vzdělání, mým koníčkem je matematika a finance. I díky svému koníčku se dlouhodobě zajímám zejm. o rozpočet MČ ve všech jeho souvislostech, a vzhledem k mé profesní orientaci také o otázky školství a sportu. Spojením těchto dvou priorit se promítlo i do projektu Controlling mateřských a základních škol Prahy 11, kterého jsem spoluautorkou. Tento projekt již více než pět let slouží k průběžné finanční kontrole hospodaření škol zřízených MČ Praha 11.
Zajímám se a sleduji dění na Jižním Městě, zejm. z pohledu financování jednotlivých oblastí rozpočtu MČ, a jako dlouholetý předseda finanční komise znám úskalí tvorby rozpočtu a jeho rezervy. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky zapojené v rozpočtu budou stále nižší,  je třeba o to více sestavovat rozpočty obce s maximální zodpovědností a znalostí.
Tvorba smysluplného  a vyváženého  rozpočtu městské části a rozvoj školství jsou moje priority i pro další období.
Představujeme naši "2" - Mgr. Blanku Janečkovou (na kandidátní listině TOP 09 a STAN na místě č.5)
 Motto: "S finančními prostředky obce je třeba zacházet, jako by byly naše vlastní."

 

CHCEME PROSADIT

PRINCIPY KOMUNÁLNÍ POLITIKY

1. Větší zapojení občanů do rozhodování města
Zapojme do rozhodování aktivní občany, neziskové organizace, bytová družstva a společnosti vlastníků bytových jednotek.
2. Transparentnější a efektivnější hospodaření
Rozklikávací rozpočet, přehled o příjmech a výdajích městské části, zveřejňování uzavřených smluv.
3. Rozumnou prorozvojovou politiku
Stavme tam, kde z toho budou mít občané prospěch.
4. Obnovení důvěry mezi radnicí a obyvateli
Radnice je tu pro občany, zastupitelé se mají zajímat o jejich problémy a hledat řešení je společně s nimi.

1. Pozitivní přístup
Nechceme jednání zakládat na vzájemné nevraživosti a osobních konfliktech.
2. Konstruktivní a věcné návrhy
Navrhujeme věcná řešení napříč politickým spektrem.
3. Dlouhodobá řešení
Nemá smysl okrádat se rychlým výdělkem. Chceme, aby se tu dalo žít i za dvacet, čtyřicet let.
4. Jižní Město plnohodnotným městem
Město naší velikosti nutně potřebuje vlastní kulturní zázemí a vyžití.
5. Městský majetek má sloužit nám všem
Majetek městské části by neměl být rozprodáván za symbolické částky, pokud to městu nic nepřinese.
6. O důležitých změnách spolu diskutujme
Bez vzájemné komunikace nelze prosadit kvalitní řešení.
7. Neodmítejme všechno nové
Proč nepodpořit pozitivní a tvůrčí řešení, pokud to může občanům Jižního Města přinést užitek?

HODNOTOVÉ PATERO STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH

1) Cílem hnutí Starostové a nezávislí je vytváření podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Stát nemá zasahovat zbytečně do činností samospráv.
2) Hnutí chápe výkon veřejných funkcí jako službu občanům s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce a solidaritu společenství občanů. Zásadní roli v řešení sociálních problémů mají mít obce a města a získávat k tomu odpovídají prostředky od státu. Sociální problémy je třeba řešit tam, kde vznikají.
3) Hnutí prosazuje průhlednost  veřejného života, potírání korupce a zneužívání získané moci. Usilujeme o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti. Nespolupracujeme s nedemokratickými a extremistickými silami.
4) Do veřejných funkcí prosazujeme osobnosti – schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích generací a výsledky jejich práce a činnosti svědčí o takto nabytých zkušenostech.
5) K základním prioritám hnutí patří školství a péče o životní prostředí. Jen vzdělaní lidé mohou být zárukou budoucí prosperity, která ovšem musí být založena na šetrnosti nakládání s financemi, energetickými zdroji, ale i krajinnými zásahy.